Etiquetaprotoxina y toxina Cry1Ac de la bacteria Bacillus thuringiensis