Etiquetaintento equivocado por ser atractivo libre de vello íntimo